“ ការស្រេកឃ្លានហ្គេម” ឥឡូវនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងវ៉ារស្យូស

កាយវិការម្រាមដៃទាំងបីនេះត្រូវបានគេនិយមប្រើនៅអាស៊ីដំបូងដោយក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។