ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងលក់ឧបករណ៍ចារកម្មដ៏ចម្លែកនិងថ្លៃ ៗ ដល់ប៉ូលីស

Motherboard ទទួលបានកាតាឡុកសំងាត់នៃឧបករណ៍ឃ្លាំមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឧបករណ៍ថតសំលេងដែលត្រូវបានក្លែងបន្លំដូចជាភេសជ្ជៈថាមពលវ៉ែនតាអាវយឺតនិងរបស់ជាច្រើនទៀត។