ជនជាតិហៃទីនត្រូវបានគេស្អប់នៅញូញូយ៉ក

សូមអរគុណដល់ហាងលក់រាយជញ្ជាំងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ បឺរីស” អ្នកក្រីក្រហៃទីរាប់ពាន់នាក់កំពុងលេងឆ្នោតក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋញូវយ៉ក។