ឆាលីលាក់បាំងមិនបានធ្វើសមកាលកម្មសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្នុងកម្មវិធីប្រណាំងរទេះរបស់ RuPaul ។

ម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងរដូវកាលទី ៩ មើលទៅនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ។

Sasha Velor បង្ហាញពីអ្វីដែលពិតជាបានធ្លាក់ចុះនៅលើឆាក 'អូសប្រណាំង' ចុងក្រោយ

ពីអ្វីដែលនាងពិតជាបានគិតអំពីការជួបជុំដ៏តានតឹងមិនគួរឱ្យជឿដល់របៀបដែលនាងទាញចេញនូវការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យ។