មរតកកេរ្តិ៍ខ្មាសរបស់ជុនលីដែលជាស្ត្រីលេងបានដំបូងគេក្នុងរឿង“ អ្នកប្រយុទ្ធតាមផ្លូវ”

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មវីដេអូហ្គេមដំបូងដែលត្រូវបានរចនាបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយបុរសជុន - លីប្រឆាំងនឹងការរំពឹងទុកសម្រាប់តួអង្គស្រីទាំងស្រុង។